CSR på Deltab

 
Vi på Deltab har valt att utifrån vår verksamhet ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
ansvar på ett hållbart sätt, vi följer en policy - Corporate Social Responsibility.


 


Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grund-läggande arbetsrättsprinciper och grund-läggande miljöstandarder oavsett var i världen vi verkar.

Genom vår CSR-policy kan vi bidra till en hållbar tillväxt,
vilket är en viktig del i relationen med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare.
Det ger oss samtidigt en möjlighet att förmedla vad vi gör bra
och vad vi kan göra bättre.


 < TILLBAKA