Deltab Design

Vi kan stärka ditt varumärke och skapa en egen, enhetlig profil för dig med vårt designkoncept!

 
  •  Specialproduktion av unika produkter

  •  Stort urval av material, modeller och skärningar

  •  Ger högt reklamvärde och bygger ditt  varumärke


  •  Kostnadseffektiv profilering med lång livslängd

  •  Stärker samhörighet och bygger relationer

  •  Möjlighet till egen label & förpackning 

Allt är möjligt genom Deltab Design!
 

Med lite framförhållning kan du, med hjälp av vår kunskap, skapa lösningar som inte kostar mer än standardprodukter.
Ett helt unik produkt eller ett profilerande sortiment för just ditt företag, i färg, form och material. Den här typen av specialproduktioner är exempel på det vi kallar Deltab Design. Det innebär att vi tillsammans med dig diskuterar behoven, skissar på designen och planerar produktionen i god tid.
Resultatet blir att vi tillsammans skapar unika produkter med en helt egen profil. Det enda det kostat extra är lite eftertanke och god framförhållning.

 

 < TILLBAKA